ข้อมูลทั่วไป
คลังความรู้โรงพยาบาลท่าวุ้ง
คำสั่งยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

* คำสั่งแต่งตั้ง

* งบประมาณ

1. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา

2. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา


**วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**
 -17 กุมภาพันธ์ 2560
 -16 มีนาคม 2560

 -1 พฤษภาคม 2560
 - 2 มิถุนายน 2560
 - 3 กรกฎาคม 2560
 - 24 กรกฎาคม 2560
 - 15 สิงหาคม 2560
**แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2561**
*ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 1 ปี 2561*
- 10 ตุลาคม 2560
- 1 พฤศจิกายน 2560
User Info
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: lenivacreamreview
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 3561

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 332
สมาชิก: 1
ทั้งหมด: 333

กำลังใช้งานขณะนี้:
01 : mshmsh
สถิติผู้เยี่ยมชม
รายชื่อบริจาค สร้างอาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด
TH-Calendar
มีนาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรสุขภาพที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มุ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD)และการดูแลผู้สูงอายุภายในปี
2564
พันธกิจ
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ คุ้มครองผู้บริโภค
และสนับสนุนวิชาการด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิและทุติภูมิขั้นต้นเชื่อมโยงทุกเครือข่าย
เป้าประสงค์
ประชากรกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุมีสุขภาพดีสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้ ประชากรกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
2.   เพื่อให้ประชากรกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงทุติยภูมิขั้นต้น
3.   เพื่อให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วน ในการให้บริการแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ
4.   เพื่อให้มีการจัดการความรู้ด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
5.    เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ทักษะและขวัญกำลังใจในการทำงาน
6.    เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เข็มมุ่ง
1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้สูงอายุ
2.  เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ค่านิยม
เข้าถึงสะดวก  ปลอดภัย  โปร่งใส  และพึงพอใจ
สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-20 (7036 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]